முகமாலையில் மணல் கொள்ளை, தொண்டு நிறுவனங்கள் எச்சரிக்கை

முகமாலையில் மணல் கொள்ளை, தொண்டு நிறுவனங்கள் எச்சரிக்கை

யாழ்ப்பாணம் முகமாலைப் பகுதியில் கண்ணிவெடிகள் அகற்றப்படாத பகுதிகளில் சட்ட விரோதமாக மணல் அகழ்வில் ஈடுபடுவோரால் பொது மக்களுக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது என்றுகண்ணிவெடி அகற்றும் தொண்டு நிறுவனங்கள் எச்சரித்துள்ளன.

”முகமாலையில் சில பகுதிகளில் இன்னும் கண்ணிவெடிகள் அகற்றப்படவில்லை. அந்தப் பகுதிகளில் இரவு வேளையில் சட்ட விரோதமாக மணல் அகழ்வுகள் இடம்பெறுகின்றன. இவ்வாறு சட்ட விரோத மணல் அகழ்வுகளில் ஈடுபடுவோரால், கண்ணிவெடி அகற்றப்பட்ட பகுதிகளில் வீசப்படும் வெடிபொருள்களால் பொது மக்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படும். அத்துடன், வெடிபொருள்களுடன் அவர்கள் எடுத்துச் செல்லும் மணல், பொது மக்களுக்கே விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. அவற்றாலும் பொது மக்களுக்கே ஆபத்து ஏற்படும். எனவே இந்த சட்ட விரோத செயற்பாடுகளைத் தடுக்க பொலிஸார் மற்றும் உரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்” என்று அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *